LOGO

Rozcestník historie

» Doklady o vzniku
Nejstarší písemné prameny nazývají město latinsky Colonia (1261).

» Písemné doklady
Do světla psaných dějin vstupuje Kolín za vlády Přemysla Otakara II.
 • Udělená privilegia městu za Václava II.
 • » Husitská revoluce
  Na počátku husitské revoluce, vlivem vůdčí politiky kolínských Němců, stál Kolín na straně královy dcery Žofie a později císaře Zikmunda.

  » Třicetiletá válka
  Doba největší bídy a ponížení nastala v době třicetileté války, kdy byl Kolín ležící na důležitých komunikačních tepnách, téměř nepřetržitě obléhána drancován.

  » Národní obrození
  Od počátku třicátých let 19. století můžeme v Kolíně mluvit o národním obrození. Kolín byl mezi prvními venkovskými městy, kde se začal rozmáhat vlastenecký ruch.

  » Průmyslová revoluce
  Výstavba železné dráhy z Olomouce do Prahy v letech 1843-1845 představovala pro Kolín významný zlom. Tehdy započal skutečný rozkvět města po stránce hmotné i kulturní.

  » 20. století
  Rozvoj města ve dvacátém století přerušily obě světové války. Období mezi nimi bylo ovšem obdobím rozmachu.
 • Takový byl Kolín před 69 lety (1937)
 • » Současnost
  Jak vypadá Kolín dnes?

  Píše a tvoří Ondřej Suchánek |  zc.manzes@okenahcus   | kolin.webz.cz | 2007 - 2008
  Historie královského města Kolína nad Labem
  Historie královského města Kolína nad Labem
  Kamera (náměstí)
  Online kamera