LOGO
Kostel sv. Víta Kostel byl založen v 2. pol. 14.stol. Později měl barokní průčelí. Původní věž zvonice byla dřevěná a stála proti kostelu.
Zálabí - Jiráskovo náměstí Největší kol. předm., vějíř. rozvrž. ulic, připojeno k městu v 15. stol., vznik spojením zaniklých obcí Brankovice a Mnichovice.
Práchovna Práchovna na zálabské skále sloužila od 15. stol. jako strážní věž. V 18. stol. zde měla posádka uložena střelný prach.
Borky ...
Atletický stadion a sportoviště ...
Zimní stadion Postupně se budoval od 60. let min. stol.. V r. 1979 byl zastřešen. Do té doby se zde konaly festivaly dechových hudeb "Kmochův Kolín".
Lávka Vede z Kmochova ostrova na Zálabí a byla postavena v roce 2005.
Kmochův ostrov Místo pro pořádání různých kulturních akcí jako např. "Natruc" a místo odpočinku.
Židovský hřbitov Nachází se vedle sokolovny. Používán do roku 1887, kdy byl otevřen nový hřbitov na Zálabí.
Sokolovna Byla postavena v roce 1878. Později byla upravována a dostavována. Nachází se na konci Sokolské ulice.
Městský hřbitov Svůj hrob zde má např. Josef Sudek, slavný kolínský fotograf.
Nový most Byl postaven roku 1992, aby ulehčil Masarykovu mostu od dopravy.
Železniční most Vede zde trať na Nymburk.
Legerova álej Tak tento obrázek již už nikdy neuvidíte, protože álej byla vykácena.
Kolínská elektrárna Dána do provozu v roce 1932. Tehdy měla v Evropě nejvyšší 120m vysoký zděný komín. Elektrárnu ve funkcionalistickém stylu navrhl architekt Jaroslav Frágner.

Kolín-Zálabí

 Bod - pokud najedete myší zobrazí se informace o objektu

Pokud kliknete na obrázek dostanete se do fotogalerie, pokud kliknete na název objeví se nová stránka s detail. popisem. (platí pouze u některých)


Píše a tvoří Ondřej Suchánek | zc.manzes@okenahcus  | kolin.webz.cz | 2007 - 2008