LOGO

Souhrnné informace

chrám sv. Bartoloměje
» Okresní město ve středních Čechách ve Středolabské tabuli na řece Labi
» Ve městě žije 30 609 obyv.(2000). Je to přibližně 1/3 obyv. z celého okresu
» Kolín je také centrem středního Polabí a dopravní a železniční křižovatkou
» Ve městě se nachází muzeum s významnou archeologickou sbírkou
» Každoročně se zde koná festival Kmochův Kolín
» Historické jádro je městskou památkovou rezervací

Památky

» chrám sv. Bartoloměje, středověké a barokní domy, zbytky gotických hradeb, gotický farní kostel, novorenesanční radnice, židovský hřbitov a synagoga.
novorenesanční radnice

Průmysl

» strojírenský, chemický, textilní, elektrotechnický, potravinářský, kožedělný a polygrafický

Zemědělství

» K zemědělství se využívá 71,3% území (z 88% orná půda), 17,6% zalesněno.V úrodné řepařské zemědělské výrobní oblasti se na více než 2/3 ploch sejí obilniny, tradičně hodně cukrovky a řepky. Významné je také zelinářství.

Historie

» Slovanské hradiště, ve 2. pol. 13. st. založeno Přemyslem Otakarem II. jako královské město. V 13. st. vystaven mohutný chrám sv. Bartoloměje.Město patřilo k nejbohatším ve středních Čechách díky obchodu se stříbrem.U Kolína svedena jedna z bitev sedmileté války (18. 6. 1757). Od 19. st. byl rozvoj průmyslu v souvislosti s výstavbou železnice.

Rok Počet obyv.
1856 6 609
1900 15 321
1930 18 868
1950 20 808
1961 23 475
1970 26 796
1980 32 501
1991 31 592
2000 30 609

Píše a tvoří Ondřej Suchánek |  zc.manzes@okenahcus   | kolin.webz.cz | 2007 - 2008
Historie královského města Kolína nad Labem
Historie královského města Kolína nad Labem
Kamera (náměstí)
Online kamera